Seion Chapel

Update March 2020…
Seion Chapel is open every day for private prayer and quiet contemplation.

Mae Capel Seion, sydd ynghanol Rowen ac a adeiladwyd yn 1841, yn un o fannau addoli Drysau Cysegredig Conwy Wledig.

Yn y capel ceir arddangosfa ar dwf anghydffurfiaeth, a lluniau a disgrifiadau o fywydau pobl leol yn nechrau’r 20fed ganrif.

 • Mae’r capel ar agor i ymwelwyr bob dydd

 • Cynhelir gwasanaethau Cymraeg bob yn ail Sul am 10.00 y bore (bob yn ail hefo capel Ty’n y Groes)

 • Cynhelir gwasanaethau Saesneg ar yr ail Sul o bob mis, am 11.30 y bore

 • Cynhelir dosbarthiadau astudio beiblaidd hefo Gwyn Parry ar ddydd Mawrth bob pythefnos am 4.30 y p’nawn

 • Cynhelir Ysgol Sul am 10.00 y bore bob yn ail Sul

 • Cynhelir clwb crefft yn y festri bob dydd Llun o 2.00 tan 4.00 y p’nawn

 • Mae’r capel yn fan casglu ar gyfer Banc Bwyd Conwy

Gwefan Capel Seion

Taflen Teithiau Cysegredig Conwy Wledig

e-bostiwch isolinegreenhalgh@btinternet.com am dyddiadau’r gwasanaethau a rhagor o wybodaeth

Seion Chapel

Seion Chapel in the middle of Rowen, built in 1841, is one of the Rural Conwy Sacred Doorways places of worship. The Chapel is a Grade 2 listed building

The Chapel contains an exhibition on the growth of Nonconformism, and a new exhibition, with pictures and descriptions of the lives of the local community in the early 20th century.

 • The Chapel is open to visitors every day.

 • Services in Welsh every two weeks, Sundays at 10am, alternating with Ty’n y Groes Chapel.

 • Services in English, second Sunday of the month at 11.30am.

 • Bible Study classes with Gwyn Parry, every two weeks, Tuesday at 4.30pm.

 • Sunday School at 10am.

 • Craft Club in the Chapel Vestry on Mondays, 2pm to 4pm.

 • Seion Chapel is on the North Wales Pilgrim’s Way

 • The chapel is a collection point for donations of food for Conwy Food Bank

Rural Conwy Sacred Trails Leaflet

Email isolinegreenhalgh@btinternet.com for dates of services and more information.

Picture show Ken Hughes, Ty Capel.  Well done to Ken, who raised £700 in a collection towards Ty Gobaith Children’s Hospice, Ty’n y Groes to mark his 80th birthday in 2017.

Comments are closed.