Home

Update 31st March 2020

Sandra Tir y Coed’ s  Food supplies for Rowen starts on Tuesday 31st March.
See our daily update Coping with Self Isolation  for details.

Email peterhoney914@gmail.com to sign up for our frequent Rowen Updates email newsletter, or to contact us on any other matter.

Rowen Facebook page now has well over 400 members.  New members welcome  Click here

………………………………………………………..

Would you like to contribute information for the Rowen website?
We’d love to hear from you, with old pictures, favourite walks, local history, wildlife, tales from Rowen etc.

…………………………………..

The village of Rowen in Snowdonia National Park is a great place to live, and to make your permanent full-time home.   You can be a part of it.
Rowen  has an active and very welcoming community, superfast broadband, and there’s Welsh singing in the Ty Gwyn Hotel on Friday evenings (under normal circumstances). We’re just five miles from Conwy.
We have a good bus service and schools and shops nearby.
Rowen is sheltered by the mountains and close to the sea.  It has a pleasant climate, and it’s great for hill walking all the year round, gardening, bird watching and horse riding, and we have good access to water sports.
We all love living here and we hope you will too!

Croeso i Rowen

Adnabyddir Rowen fel un o bentrefi harddaf yn Nyffryn Conwy ac yn fan cychwyn poblogaidd i deithiau cerdded ar fryniau a mynyddoedd yr ardal. Mae hefyd yn fan delfrydol i fyw ynddo.

Lleolwyd Rowen yng nghysgod y mynyddoedd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri ac o fewn cyrraedd agos i’r arfordir. Mae hinsawdd hyfryd yma, gyda nifer o erddi prydferth a digonedd o lwybrau cerdded gwych.

Pob dwy flynedd, bydd Diwrnod Gerddi Agored Rowen yn denu dros 900 o ymwelwyr i’r gerddi agored.

Mae’r gymuned yn Rowen yn un fywiog a chroesawgar dros ben ac fe glywir canu Cymraeg yn nhafarn Y Tŷ Gwyn pob nos Wener. Mae Rowen yn agos at dref Conwy a Llandudno ac mae dewis da o ysgolion a siopau gerllaw. Byddwch wrth eich bodd yma!

Gobeithio y byddwch yn hoffi’r wefan gymunedol a byddwn yn falch o dderbyn eich sylwadau.

Comments are closed.