Home

Welcome to Rowen

Updated 23rd August 2017

Wed 23rd August Guided Evening Walk.  Season 2, Walk 5. Meet at 5.45pm at the bus stop.  Bring cash or bus pass. Easy walk back to Rowen from Henryd.  Visitors welcome  Click here for details.

Sat 23rd September Day trip to Beddgelert

Rowen Facebook page Click here

Every Wednesday morning at the Memorial Hall... Post Office 9am to 11am, full postal service.  Support the Post Office.  It’s there for you.  Coffee Stop  9.30am til about 11am.   Meet your friends and make new friends.  Tea/coffee cake/biscuits £1.50.  All welcome.  

Looking for Activities in the Memorial Hall?  Click here

New website page   Walking on Conwy Mountain   now at its most colourful.

Updated website pages  Places to stay in Rowen    Gardening Club programme 2017 /2018

Would you like to contribute information for the Rowen website?   We’d love to hear from you, with old pictures, favourite walks, local history, wildlife, tales from Rowen etc.

…………………………………..

The village of Rowen in Snowdonia National Park is a great place to live and to make a permanent home It  has an active and welcoming community, superfast broadband, and there’s Welsh singing in the Ty Gwyn Hotel on Friday evening. We’re just a short distance from Conwy and Llandudno, with good schools and shops nearby.  We’re in  a good place, with nice walks all around.  You’ll love it here!

We hope you like our community website.  We’d welcome your comments.

Sign up for our email newsletter

Croeso i Rowen

Adnabyddir Rowen fel un o bentrefi harddaf yn Nyffryn Conwy ac yn fan cychwyn poblogaidd i deithiau cerdded ar fryniau a mynyddoedd yr ardal. Mae hefyd yn fan delfrydol i fyw ynddo.

Lleolwyd Rowen yng nghysgod y mynyddoedd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri ac o fewn cyrraedd agos i’r arfordir. Mae hinsawdd hyfryd yma, gyda nifer o erddi prydferth a digonedd o lwybrau cerdded gwych.

Pob dwy flynedd, bydd Diwrnod Gerddi Agored Rowen yn denu dros 900 o ymwelwyr i’r gerddi agored. Bydd y Diwrnod Agored nesaf dydd Sul, y 15fed o Fai, 2016.

Mae’r gymuned yn Rowen yn un fywiog a chroesawgar dros ben ac fe glywir canu Cymraeg yn nhafarn Y Tŷ Gwyn pob nos Wener. Mae Rowen yn agos at dref Conwy a Llandudno ac mae dewis da o ysgolion a siopau gerllaw. Byddwch wrth eich bodd yma!

Gobeithio y byddwch yn hoffi’r wefan gymunedol a byddwn yn falch o dderbyn eich sylwadau.

Comments are closed