Home

Welcome to Rowen

Kate Humble in Rowen, August 2017

Updated 17th November 2017

Dates for 2018…. Sun 13th May Gerddi Rowen Gardens Open Day and Sat 14th July Rowen Carnival.

New website page  Get fit at the Memorial Hall Yoga, Country Dancing, Short Mat Bowling, Pilates, plus 10 circular walks from Rowen.

New website page  Picture Quiz

Sat 18th November Crocus bulb planting session near the flagpole, starting at 10.30am. Phone Jimmy on 650518.

Car Boot Sale dates 2018

WiFi is now back in the Memorial Hall.

New website page Conwy Food Bank

Wed mornings  Post Office 9am to 11am, for all your postal needs.  Support the Post Office.  It’s there for you.
Art Classes for new and improving artists, every Tuesday morning. Click here

Rowen Facebook page Click here

Looking for Activities in the Memorial Hall?  Click here

New website pages Are you looking for a local builder, plumber, electrician?

Walking / Anglesey Coastal Path      Snowdonia Slate Trail

Would you like to contribute information for the Rowen website?   We’d love to hear from you, with old pictures, favourite walks, local history, wildlife, tales from Rowen etc.

…………………………………..

The village of Rowen in Snowdonia National Park is a great place to live and to make a permanent home It  has an active and welcoming community, superfast broadband, and there’s Welsh singing in the Ty Gwyn Hotel on Friday evenings. We’re just a short distance from Conwy and Llandudno, with good schools and shops nearby.  We’re in  a good place, with nice walks all around.  You’ll love it here!

We hope you like our community website.  We’d welcome your comments.  Please email memorialhall@rowenconwy.org.uk 

Sign up for our weekly email newsletter. We do not share email addresses.

Croeso i Rowen

Adnabyddir Rowen fel un o bentrefi harddaf yn Nyffryn Conwy ac yn fan cychwyn poblogaidd i deithiau cerdded ar fryniau a mynyddoedd yr ardal. Mae hefyd yn fan delfrydol i fyw ynddo.

Lleolwyd Rowen yng nghysgod y mynyddoedd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri ac o fewn cyrraedd agos i’r arfordir. Mae hinsawdd hyfryd yma, gyda nifer o erddi prydferth a digonedd o lwybrau cerdded gwych.

Pob dwy flynedd, bydd Diwrnod Gerddi Agored Rowen yn denu dros 900 o ymwelwyr i’r gerddi agored. Bydd y Diwrnod Agored nesaf dydd Sul, y 15fed o Fai, 2016.

Mae’r gymuned yn Rowen yn un fywiog a chroesawgar dros ben ac fe glywir canu Cymraeg yn nhafarn Y Tŷ Gwyn pob nos Wener. Mae Rowen yn agos at dref Conwy a Llandudno ac mae dewis da o ysgolion a siopau gerllaw. Byddwch wrth eich bodd yma!

Gobeithio y byddwch yn hoffi’r wefan gymunedol a byddwn yn falch o dderbyn eich sylwadau.

Comments are closed