Home

Welcome to Rowen

 

Kate Humble visiting Rowen’s Telephone Kiosk Information Point (T-kip) August 2017.

Daffodils in Rowen, 2nd Jan 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 20th February 2018

Updated pages.. Gardening Club programme 2018

Car Park improvements

Sat 24th Feb  Rowen Cinema

St. Davids Day, 1st March Rowen Community Group Open Meeting.  Updates on local amenity improvements, 7.30pm at the Memorial Hall.

New website page   Rowen Baptist Graveyard 

Dates for 2018…. Sun 13th May Gerddi Rowen Gardens Open Day and Sat 14th July Rowen Carnival

New website page…  Get fit at the Memorial Hall Yoga, Country Dancing, Short Mat Bowling, Ladies’ Darts, Pilates.

 Conwy Food Bank

Updated website pages  Car Boot Sales 2018     Prize Bingo 2018        Business bookings at the Memorial Hall      Yoga at the Memorial Hall

Wed mornings  Post Office 9am to 11am, in the Memorial Hall, for all your postal needs.  Support the Post Office.  It’s there for you.

Rowen Facebook page Click here

Looking for Activities in the Memorial Hall?  Click here

Would you like to contribute information for the Rowen website?   We’d love to hear from you, with old pictures, favourite walks, local history, wildlife, tales from Rowen etc.

…………………………………..

The village of Rowen in Snowdonia National Park is a great place to live and to make a permanent home It  has an active and welcoming community, superfast broadband, and there’s Welsh singing in the Ty Gwyn Hotel on Friday evenings. We’re just a short distance from Conwy and Llandudno, with good schools and shops nearby.  We’re in  a good place, with nice walks all around.  You’ll love it here!

We hope you like our community website.  We’d welcome your comments.  Please email memorialhall@rowenconwy.org.uk 

Sign up for our weekly email newsletter here. We do not share your email address.

Croeso i Rowen

Adnabyddir Rowen fel un o bentrefi harddaf yn Nyffryn Conwy ac yn fan cychwyn poblogaidd i deithiau cerdded ar fryniau a mynyddoedd yr ardal. Mae hefyd yn fan delfrydol i fyw ynddo.

Lleolwyd Rowen yng nghysgod y mynyddoedd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri ac o fewn cyrraedd agos i’r arfordir. Mae hinsawdd hyfryd yma, gyda nifer o erddi prydferth a digonedd o lwybrau cerdded gwych.

Pob dwy flynedd, bydd Diwrnod Gerddi Agored Rowen yn denu dros 900 o ymwelwyr i’r gerddi agored. Bydd y Diwrnod Agored nesaf dydd Sul, y 13fed o Fai, 2018.

Mae’r gymuned yn Rowen yn un fywiog a chroesawgar dros ben ac fe glywir canu Cymraeg yn nhafarn Y Tŷ Gwyn pob nos Wener. Mae Rowen yn agos at dref Conwy a Llandudno ac mae dewis da o ysgolion a siopau gerllaw. Byddwch wrth eich bodd yma!

Gobeithio y byddwch yn hoffi’r wefan gymunedol a byddwn yn falch o dderbyn eich sylwadau.

Comments are closed